A1 Aile Birleşimi Sınavı Nedir?

Alman resmi makamlarının 2007 yılı Ağustos ayından itibaren uygulamaya başladığı, eş ve çocukların Almanya’da bir arada yaşamamaları için şart koşulan bir sınavdır.
Aile birleşim vize başvurularında, Alman konsolosluğu tarafından istenen evraklar içerisinde A1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikası bulunması zorunludur.
Bu sınav için giriş düzeyinde temel Almanca bilmek yeterlidir.
Sınavın amacı ülkeye göç etme hakkı ile aile bireylerinin bir arada yaşama hakkı arasında bir denge kurmaktır.

ÖSD A1 Sınavı Aşamaları ve Sınav Uygulama Biçimi

Sınav içeriği yazılı, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere 4 modülden oluşur.

Okuma:

Üç görev temelinde, Avusturya, Almanya ve İsviçre'den farklı otantik, basit metinlerin genel ifadelerinde ve bireysel içeriklerinde anlaşılması kontrol edilir.
Süre 25 dakika

Dinleme

Üç görevde, Avusturya, Almanya ve İsviçre'den günlük konularla birlikte standart dilde konuşulan özgün, basit sesli metinler kullanılarak küresel, ayrıntılı ve seçici anlayış kontrol edilir.
Süre: yaklaşık 10 dakika

Yazma

Bir form doldurulmalı ve basit bir metin yazılmalıdır. Metinler, tanımlanan kriterler kullanılarak değerlendirilir.
Süre: 20 dakika

Konuşma

Sınav üç görevden oluşur: kısa bir giriş, basit bir resim açıklaması ve bir rol oyunu. Sınav görüşmesi, tanımlanan kriterlere göre değerlendirilir
Süre: yaklaşık 10 dakika

ÖSD A1 Sınav Örnekleri

ÖSD A1 sınavları modüler olarak sunulur, yani sınav modülleri (sınava bağlı olarak iki veya dört modül) birbirinden bağımsız olarak farklı zamanlarda alınabilir.

file_downloadA1 Lesen Örnek Test file_downloadA1 Hören Sınav Örnek Test file_downloadA1 Schreiben Sınav Örnek Test file_downloadA1 Sprechen Örnek Test file_downloadA1 Dinleme Dosyası-1 file_downloadA1 Dinleme Dosyası-2 file_downloadA1 Dinleme Dosyası-3

  • ÖSD A1 Sınavı için Gerekli Belgeler

  • T.C. uyruklu kişilerin pasaport aslı ile birlikte 2 adet fotokopisi (ön ve arka yüzü) Pasaport tarihinin güncel olması gerekmektedir
  • 1 adet güncel vesikalık veya biometrik fotoğraf
  • Çipli nüfus cüzdanı, iki adet fotokopisi (ön ve arka yüzü)
  • 1 adet nüfus kayıt örneği (sadece kendi adına düzenlenmiş olmalı)
  • Yabancı uyruklu kişilerin pasaport ve 2 adet fotokopisi (ön ve arka yüzü) Pasaport tarihinin güncel olması gerekmektedir
  • Yabancı uyruklular için ayrıca geçici koruma kimlik belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi