ÖSD Nedir?

ÖSD, yabancı ve ikinci dil olarak Almanca için devlet tarafından tanınan bir sınav sistemidir ve dünya çapında dil sınavları sunmaktadır. Bu sınavlar hem Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nin seviye tanımlamalarının hem de “Profile Deutsch” adlı pratik odaklı gereklilikler kitabının temeline dayanmaktadır.

ÖSD sertifikaları dünya çapında tanınır ve uluslararası olarak Almanca dil becerilerinin kanıtı olarak kabul edilir. ÖSD sınavları A1-C2 seviyelerinde sunulmaktadır ve yabancı veya ikinci dil olarak Almanca öğrenmek isteyen herkes için uygundur.

ÖSD kısaltmasının açılımı bir yandan “Avusturya dili diploması Almanca”, diğer yandan “Avusturya, İsviçre, Almanya” anlamına gelmektedir.

ÖSD Alman dilinin çeşitliliğini yansıtmaya çalışmaktadır. Almanca konuşulan Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerin standart varyantları eşdeğer olarak kabul edilir ve sınavlarda dikkate alınır. Örneğin, okuma ve dinleme görevlerindeki metinler, ilgili üç Almanca konuşulan ülkeden gelen görevlere dayanmaktadır. Bunun amacı, sınava girecek olan adayları, Almanca konuşulan üç ülkedeki dilsel gerçeğe hazırlamaktır.

Aile Birleşimi Uyum Sınavı

ÖSD sertifikalarının geçerliliği

Prensip olarak, ÖSD sertifikaları süresiz olarak geçerlidir. Ancak, bazen bazı kurumlar, belirledikleri süreden daha eski olmayan sertifikalar talep edebiliyorlar.

ÖSD sınav tarihleri